Nieuw maandthema: Psalmen

Nieuw maandthema: Psalmen

Groot is de Heer, hem komt alle lof toe,
zijn grootheid is niet te doorgronden.


Psalm 145:3

Door duizenden van jaren heen zijn de Psalmen voor ontelbaar veel mensen op heel veel verschillende manieren van onmeetbare waarde geweest. De Psalmen kunnen je helpen om in moeilijke tijden toch God te zien. Ze kunnen je de troost van God laten ervaren. Ze helpen om God op hele nieuwe manieren te aanbidden en beter te leren kennen. En nog veel meer. Daarom is het de moeite waard, om die vaak vreemde teksten, iets beter te leren verstaan.

Deze maand komen er verschillende psalmen aan bod in de preken.