Nieuw maandthema: Profetieën in de Bijbel

Nieuw maandthema: Profetieën in de Bijbel

Toen Jezus de goede boodschap van het Koninkrijk van God verkondigde maakte hij keer op keer duidelijk: Ik doe, wat God door de profeten al lang van tevoren heeft aangekondigd. Er staan veel profetieën in het woord van God – velen zijn al uitgekomen, anderen gaan over onze toekomst. Hier gaan wij ons in de laatste weken van het jaar mee bezig houden: hoe en wat werd over Jezus voorspeld en wat zegt de Bijbel over onze toekomst? Wat staat er in die oude boeken voor ons vandaag?