Maandthema: Getuigen uit Passie

Maandthema: Getuigen uit Passie

Getuigen uit passie – dat waren de volgelingen van Jezus ook na diens hemelvaart. Gedreven door de liefde van God getuigden zij van wat ze Jezus hadden zien doen en horen zeggen. In januari en februari zullen wij in onze samenkomsten en huisgroepen de eerste hoofdstukken van het boek Handelingen bestuderen, hoe de passie van God hun drijfveer was. 

Je bent van harte welkom om hier bij te zijn!