Nieuw thema: ‘doodzonde’

Nieuw thema: ‘doodzonde’

Leven met God heeft met omkeer te maken. Zich afkeren van schadelijke houdingen, gewoonten, daden en gedachten. Er zullen in deze prekenserie preken komen over de zeven doodzonden (hoogmoed, afgunst, vraatzucht, begeerte, woede, hebzucht en luiheid). Daarmee bedoelen wij dan niet ‘bijzonder erge’ zonden, die niet vergeven zouden kunnen worden – volgens Paulus heeft elke zonde de dood tot gevolg. Deze dood heeft Jezus voor ons op zich genomen. Het gaat er hier over, dat het gewoon doodzonde is, als we ons leven (laten) verwoesten door schadelijke gedachten, houdingen en daden. God wil ons overwinning geven, en dat willen we samen gaan ontdekken.