Een gebed van eenvoud

Een gebed van eenvoud

Tijdens één van onze samenkomsten heeft een gemeentelid het volgende gebed geschreven. Wie weet dat het jou van pas komt in een moment van zorg of dankbaarheid.

“God en Vader,

Ik stel mij onder Uw bescherming

Help mij te zijn,
Uw kind van gerechtigheid

Uw liefdevolle en liefhebbende zoon

Ooit verloren, maar nooit verlaten

worstelend terug naar huis.

Wees mijn licht, mijn hoop, mijn waarheid

en mag mijn reis, mijn leven

een stukje van Uw koninkrijk doen komen.”