Bestuur

Bestuur

Bestuur

Het bestuur beheert de middelen van Huizen van Licht (zoals gebouw, inventaris etc.), de financiën en regelt zaken zoals de administratie, correspondentie, verzekeringen en vergunningen. Het bestuur bestaat momenteel uit de volgende personen:

Mark Potgieser:

  • voorzitter
  • penningmeester

Ria Hueber:

  • secretaris

Helene Wuhrer:

  • samenwerking leidersteam en bestuur