Belangrijke waarden

Belangrijke waarden

Belangrijke waarden1. Afhankelijkheid

We vinden het belangrijk om in afhankelijkheid van God te leven. We willen Gods liefde ervaren in alles om ons heen en Hem liefhebben door alle dingen. We willen leren om Gods stem te verstaan en Hem in alles te gehoorzamen. We willen leren leven vanuit Gods kracht.

Afspraken: We wijden ons toe aan een leven van gebed. We stemmen onze plannen en ideeën af op God voordat we ze uitvoeren.

2. Echtheid

We vinden het belangrijk om oprecht, eerlijk en transparant te zijn in alle situaties. We willen leren om eventuele maskers af te zetten en te ontdekken hoe God ons bedoeld heeft. We willen leren om onszelf en de ander te zien zoals God ons ziet. In conflicten houden we ons aan de leefregel: we praten niet over elkaar, maar met elkaar.

Afspraken: We gaan respectvol met alle mensen om. We praten niet over elkaar (als we met iemand botsen), maar met elkaar.

3. Dienstbaarheid

We willen vanuit een nederige en bewogen houding zorgdragen voor elkaar en de mensen om ons heen. We willen ons opstellen als dienstknechten van de Here Jezus en beschikbaar zijn voor het werk dat Hij ons te doen geeft. We willen leren om gastvrij te zijn.

Afspraken: We helpen iemand liever in het verborgene dan in het openbaar. We stellen ons behulpzaam op als er iets gedaan moet worden.

4. Eenvoud

We vinden het belangrijk om Gods Koninkrijk te zoeken en Gods wil te doen. We willen leren om datgene wat we hebben te beleven als een gave van God. We willen leren om goede rentmeesters te zijn over datgene wat God ons geeft en waar nodig vrijgevig te delen met anderen.

Afspraken: We bannen alles uit ons leven wat ons ervan weerhoudt om Gods Koninkrijk te zoeken. We ontwikkelen een vrijgevige levensstijl.

5. Vermenigvuldiging

We vinden het belangrijk om actief Gods Koninkrijk bekend te maken door het evangelie te delen met mensen in onze leefomgeving. We willen in woord en daad getuigen van de liefde van God en met onze levensstijl mensen nieuwsgierig maken naar onze God.