Kerk ver weg

Kerk ver weg

Getuigen tot aan de uiteinden van de aarde (Handelingen 1:8):

“Maar jullie zullen de Heilige Geest krijgen. Hij zal jullie kracht geven. Dan zullen jullie aan de mensen gaan vertellen wat jullie van Mij hebben gezien en gehoord. Eerst in Jeruzalem, dan in heel Judea en Samaria en daarna in de hele wereld.”

Geven en getuigen

Onze God is een gulle gever – omdat wij zo veel van Hem ontvangen, geven wij ook graag. Huizen van Licht geeft minimaal 10% van alle inkomsten aan zending en gemeentestichting. Dit doen wij door te doen wat wij zelf kunnen, te bidden voor wat niet mogelijk is en door te geven, om anderen vrij te stellen. Als kerk, maar ook privé, ondersteunen wij de volgende projecten.