Nieuws
Maandthema: Galaten

Maandthema: Galaten

Dit jaar is ons jaarthema Geloven van maandag tot en met zaterdag. Gods plan voor ons is, dat wij hem steeds beter leren kennen en leven vanuit zijn genade: vol van zijn vreugde, die sterker en dieper is dan alles om ons heen, vervuld van zijn vrede, die ons voorstellingsvermogen te boven gaat en gedragen door zijn liefde, die door ons heen ook naar de mensen om ons heen stroomt.

Nieuw thema: ‘doodzonde’

Nieuw thema: ‘doodzonde’

Leven met God heeft met omkeer te maken. Zich afkeren van schadelijke houdingen, gewoonten, daden en gedachten. Er zullen in deze prekenserie preken komen over de zeven doodzonden (hoogmoed, afgunst, vraatzucht, begeerte, woede, hebzucht en luiheid.). Daarmee bedoelen wij dan niet ‘bijzonder erge’ zonden, die niet vergeven zouden kunnen worden – volgens Paulus heeft elke zonde de dood tot gevolg.

Is pasen een feest van chocolade?

Is pasen een feest van chocolade?

Is pasen een feest van chocola? Ontdek het tijdens dit feestelijke event. Kerkdienst, eieren zoeken, snoepjes, prijzen en lekker eten. Je bent van harte welkom!

Nieuw maandthema: Het leven van Jozef

Nieuw maandthema: Het leven van Jozef

Wij hebben dromen en wensen – en God heeft een plan, een bestemming voor ons leven. Maar vaak lijkt dat allemaal heel ver weg en onbereikbaar. Wat we ervaren is heel iets anders. In het leven van Jozef was dat net zo: hij had een grote droom, door God gegeven. In plaats van dat gelijk te ervaren beleefde hij tegenslagen na tegenslagen. Heel onrechtvaardig leek het leven hem te straffen. Maar hij gaf niet op, hij werd niet verbitterd. Wij kunnen aan zijn leven zien, hoe hij zijn karakter door God liet vormen en hoe hij ondanks alles op God bleef vertrouwen.

Nieuw maandthema: Nieuw leven

Nieuw maandthema: Nieuw leven

Van januari t/m maart zullen we in onze samenkomsten en huisgroepen nadenken over het thema ‘Nieuw leven’. Het gaat over de vraag, hoe we samen met God en tot zijn eer kunnen leven – niet alleen op zondag, maar bij alles wat wij doen. Wij zullen samen nadenken over houdingen, gewoonten, daden en gedachten, die we juist meer ruimte willen geven in ons leven. Hoe ziet het nieuwe leven met Jezus er uit?

Kom jij ook naar onze kerstviering?

Kom jij ook naar onze kerstviering?

Op zondag 23 december vieren wij kerst met een programma voor jong en oud, met toneel en muziek, over hoe een Held op aarde kwam om ons te redden en onze levens te veranderen. Kom jij ook?

Nieuw maandthema: bouwen

Nieuw maandthema: bouwen

In september en oktober denken wij samen na over het thema ‘Bouwen’. We organiseren samenkomsten met vrolijke muziek, inspirerende sprekers en voor de kinderen een gezellig en diepgaand programma (vaak met LEGO)!

Nieuw maandthema: Passie voor groei

Nieuw maandthema: Passie voor groei

Door de hele Bijbel heen zien we, dat God blijkbaar een passie heeft voor groei, vrucht en vermenigvuldiging:  In de schepping, in de gelijkenissen van Jezus over het koninkrijk van God – het is ook Zijn plan voor ons leven. Voor een ieder persoonlijk, maar ook samen als Huizen van Licht. In de maanden juli en augustus gaan we tijdens de samenkomsten dieper in op dit thema.  

Laakhage wordt schitterend schoon

Laakhage wordt schitterend schoon

Op zondag 22 juli is Laakhage helemaal dicht, alle vloeren worden geboend en in het was gezet. Wij kunnen dus op die dag geen dienst houden. Iedereen is welkom bij Zout der Aarde om daar aan te schuiven bij de samenkomst om 11:00u. Adres: Noordpolderkade 161 B 2516JD Den Haag