Vragen en antwoorden

Vragen en antwoorden

Hoe kan ik mee helpen met Wij Bouwen Onze Wijk?

Vind je dit initiatief zo leuk, dat je graag mee wilt helpen? Je zou voor het hele event kunnen bidden. Op de dag zelf zijn er ook meer dingen nodig dan alleen LEGO:

  • Springkussens om uit te stuiteren
  • Eten en drinken voor de bezoekers
  • Zitkussen om op te zitten in de Duplo ruimte
  • Prijzen voor de bouwwedstrijd
  • Herkenbare T-Shirts voor de medewerkers

We willen verder ook graag regelmatig kleinere Lego workshops gaan organiseren. Heb je daar ideeën voor of wil je meehelpen? Stuur dan een app naar 0624690414 of een mail naar info@huizenvanlicht.nl (zet er ajb even bij, dat het om Lego in de Molenwijk gaat).
Alleen samen krijgen we dit voor elkaar!

Kan ik Wij Bouwen Onze Wijk ook in mijn omgeving organiseren?

“Wij bouwen onze wijk” was er voor het eerst in de Molenwijk. Wil jij het naar jouw wijk, in jouw buurthuis, vereniging of kerk brengen? Dat kan! De Lego samen met draaiboeken en promotiemateriaal kan gehuurd of uitgeleend worden. Stuur een app naar 0624690414 of een mail naar info@huizenvanlicht.nl (zet er ajb even bij, dat het om Lego in de Molenwijk gaat)

Kan ik een gift van LEGO aftrekken van de belasting?

Ja, dat kan! Wij geven je graag een giftenbrief met de geschatte tweedehands waarde van je donatie. Hiermee is de gift fiscaal aftrekbaar.

Wat is de waarde van mijn gift? 

Voor losse lego handhaven wij als waarde een kiloprijs van €12. Dat is wat er op Marktplaats voor wordt betaald. Voor complete sets kunnen wij als waarde de gemiddelde opbrengst van de betreffende set op Marktplaats aanhouden.

Wat gaan jullie precies doen met de Lego?

Eerst houden wij bij, wat wij van wie hebben gekregen. Dan beginnen wij het uit te zoeken – sorteren op functie en kleur bijvoorbeeld en zo nodig worden de blokjes gewassen. Op de grote dag zullen er heel verschillende dingen gebouwd kunnen worden. Dat willen wij zo leuk mogelijk maken, door steeds de passende lego onderdelen klaar te zetten.

Het zal je niet verbazen, dat wij heel wat fanatieke Lego fans hebben in onze kerk. Die vinden het leuk om al die Lego uit te zoeken. Natuurlijk houden wij privé Lego en Lego van “Wij bouwen onze wijk” streng gescheiden.

Wat als jullie teveel Lego krijgen?

Dat zal zo snel niet gebeuren, want wij hebben echt enorme hoeveelheden Lego nodig om er een hele wijk mee te kunnen bouwen. Het doel is om met heel veel mensen tegelijk aan de slag te kunnen gaan – daar zijn bergen stenen voor nodig. Een volgende keer willen wij graag ook samen een gigantische muur van LEGO bouwen, daar gaan veel blokjes in. 

Het zou kunnen, dat wij van een bepaald soort Lego meer krijgen dan wij nodig hebben. Als dat gebeurt zullen we proberen om het te verkopen of te ruilen voor de dingen die we juist missen. 

Verder zullen wij altijd met wat verlies moeten rekenen – ook al letten wij goed op. Het is heel stevig maar kan ook breken. Lego blokjes (en vooral de minifiguren) verstoppen zich blijkbaar soms ook heel graag in kleine broekzakken. Er zal dus altijd weer meer Lego nodig zijn.

Wat gebeurt er na het event met de Lego?

Wij zijn van plan om “Wij bouwen onze wijk” jaarlijks te gaan organiseren in Laakhage. Tussentijds organiseren wij spelmiddagen en misschien ook workshops en verder zetten we de lego bijvoorbeeld in onze kerkdiensten in. (Wist je dat je Lego bijvoorbeeld heel goed kunt gebruiken om te bidden?)

Als er andere buurthuizen zijn, die een soortgelijk event willen organiseren zijn wij graag bereid om de Lego en de draaiboeken uit te lenen. Er zijn veel ideeën, wat er tussentijds aan zinvolle activiteiten met de Lego gedaan kunnen worden, maar die plannen zijn nog niet af. De LEGO ligt in ieder geval niet ongebruikt in de kast te verstoffen. 

Stel dat wij er als kerk ooit niets meer mee zouden kunnen of willen, dan zullen wij het doneren aan een stichting of instelling die zich voor de doelen inzet waarvoor wij het hebben gekregen.